מגרש בסינמה סיטי

מגרש המיועד למשרדים ולהיי-טק / 601
פרטי הנכס
רמת השרון  
50 דונם ברוטו
פרטים נוספים יינתנו בפגישה אישית
0
0
$
פרטי הנכס
רמת השרון  
50 דונם ברוטו
פרטים נוספים יינתנו בפגישה אישית
0
0
$

תכנית בניין ערים מאושרת של עיריית רמת השרון לבניית שטחי המשרדים וההיי-טק היוקרתיים של רמת השרון, שטחי מסחר וחניות.