מגרש של 5 דונם גני יהודה סביון

לוילה של 500 מ"ר / 606
פרטי הנכס
מצוין ושקט
180 מ"ר
5000 מ"ר
גני יהודה וסביון אוחדו למועצה מקומית אחת
0
0
10,000,000 ₪ $3,070,310
פרטי הנכס
מצוין ושקט
180 מ"ר
5000 מ"ר
גני יהודה וסביון אוחדו למועצה מקומית אחת
0
0
10,000,000 ₪ $3,070,310

מגרש בעל צורה מלבנית במיקום מצוין ושקט, גובל בשטח ירוק של שטח ציבורי ירוק, כיום נמצא על המגרש בית של 180 מ"ר המושכר עד למכירת המגרש. זכויות בניה קיימות של 500 מ"ר, לפני הקלות.